Saga Furs sorteringskriterier

Saga Furs räv-, -mink- och finnsjubbskinn som bjuds ut vid auktionerna sorteras enligt storlek, färg och färgens renhet samt kvalitet till enhetliga lotter. Minkskinnen sorteras dessutom enligt han- och honskinn. Certifieringens betydelse som ett sorteringskriterium ökar. Saga Furs är föregångare i utvecklingen av verktyg som ökar sorteringens pålitlighet. Vårt sorteringssystem anses vara det bästa i världen. Färgsorteringen av skinn är automatiserad. Däremot görs kvalitetssorteringen för hand av skickliga yrkesmän.

Det högklassiga sorteringssystemet garanterar att sinsemellan identiska skinn från olika farmer kan säljas i en och samma lott. För farmaren innebär detta det mest korrekta priset och för köparen exakt den kvalitet han just då behöver.