Saga Furs sorteringskriterier

Saga Furs räv-, -mink- och finnsjubbskinn som bjuds ut vid auktionerna sorteras enligt storlek, färg och färgens renhet samt kvalitet till enhetliga lotter. Minkskinnen sorteras dessutom enligt han- och honskinn. Certifieringens betydelse som ett sorteringskriterium ökar. Saga Furs är föregångare i utvecklingen av verktyg som ökar sorteringens pålitlighet. Vårt sorteringssystem anses vara det bästa i världen. Färgsorteringen av skinn är automatiserad. Däremot görs kvalitetssorteringen för hand av skickliga yrkesmän.

Det högklassiga sorteringssystemet garanterar att sinsemellan identiska skinn från olika farmer kan säljas i en och samma lott. För farmaren innebär detta det mest korrekta priset och för köparen exakt den kvalitet han just då behöver.

Video shows why Saga grading system means confidence and trust