Inlösningsklausul

Turkistuottajat Oyj:s inlösningsklausul enligt bolagsordningen 5§:

Ifall A- och B-aktier på annat överlåtelsesätt än genom arv, testamente eller giftorätt överlåtes till en organisation eller person som inte från tidigare hör till bolagets aktieägare, bör överlåtelsemottagaren inom 14 dagar från överlåtelsen anmäla därom skriftligen till bolagets styrelse, som ofördröjligen bör meddela bolagets aktieägare om överlåtelsen genom en annons som publiceras i minst tre dagstidningar som utkommer i Helsingfors stad och vilka sprids inom bolagets verksamhetsområde.

Aktieägarna har rätt att inom en månad efter annonsens publicerande inlösa aktien till dess gängse värde enligt senast fastslagna bokslut, dock så att ägare till A-aktier har inlösningsrätt till A- och B-aktier medan ägare till B-aktier endast har inlösningsrätt till B-aktier. Ifall fler än en aktieägare är villig att inlösa aktien, avgörs inlösningsrätten genom lottning.