Om Saga Furs

Saga Furs är ett internationellt pälsauktionsbolag, vars kärnstyrkor är en noggrant övervakad pälsproduktionskedja, branschens mest omfattande utbud av skinn av toppkvalitet samt hög kvalitet på verksamheten. Saga Furs Oyj är världens enda offentligt noterade bolag inom sin bransch.

Våra samarbetspartners sträcker sig från pälsuppfödare och skinnleverantörer till beklädnadsindustrin och de internationella modehusen.

Vårt centrala uppdrag är att stöda europeisk pälsuppfödning som sker i enlighet med principerna för ansvarsfullhet samt marknadsföra räv-, finnsjubb- och minkskinn som produceras under märket Saga® till kunderna vid internationella auktioner som ordnas 4 gånger om året.

Saga Furs är välkänt i hela världen som en föregångare när det gäller etisk pälsdjurs¬uppfödning och som ett innovativt bolag som har återuppväckt modeskaparnas intresse för pälsen som material. Varumärket Saga® garanterar produkternas kvalitet samt en öppen och ansvarsfull verksamhet, vilket dagens konsument förutsätter då han gör sina val.