Bolagsstyrningsrapporter

Saga Furs Abp publicerar årligen den utredning om förvaltnings- och styrningssystemet som Värdepappersmarknadsföreningens förvaltningskod förutsätter. Publicerade rapporter visas nedan som PDF-filer.

Bolagsstyrningsrapport 2021/2022
Bolagsstyrningsrapport 2020/2021
Bolagsstyrningsrapport 2019/2020
Bolagsstyrningsrapport 2018/2019
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2011
Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009