Tidigare bolagsstämmor

Bolagsstämman 2023

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnades fredagen 28.4.2023 från och med kl. 10.00 i Fur Centers utrymmen på adressen Mårtensbyvägen 48, Vanda.

Aktieägare som önskade delta i bolagsstämman var att anmäla sig senast 25.4.2023 kl. 10.00. Kallelsen till bolaggstämman finns nedan.

Kallelse till bolagsstämman

Styrelsens verksamhetsberattelse och bokslut 1.11.2021–31.10.2022

Ersättningsrapport 2021/2022

Fullmakt

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Bolagsstämman 29.4.2022

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnades fredagen den 29 april 2022 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda.

Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i stämman och använda sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och/eller komma med motförslag och/eller ställa frågor på förhand. Aktieägare eller deras ombud kunde inte delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Mer noggranna anvisningar för aktieägarna fanns i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägarna kunde följa bolagsstämman som en webbsändning under förutsättning att anmälan och förhandsröstning hade utförts på sätt som beskrivdes i kallelse.

Bolagets styrelse hade beslutat om särskilt mötesförfarande enligt den tillfälliga lag som riksdagen godkände den 7 maj 2021 för att begränsa spridningen av COVID 19-pandemin samt för att säkra aktieägarnas, personalens och andra intressentgruppers hälsa och säkerhet.

Kallelse till bolagsstämman

Styrelsens verksamhetsberattelse och bokslut 1.11.2020-31.10.2021

Ersättningsrapport 2020/2021

Ersättningspolicyn

Forhandsrostningsblankett

Fullmakt

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Bolagsstämman 29.4.2021

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ordnades torsdagen den 29 april 2021 kl. 10:00 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda.

Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i stämman och använda sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och/eller komma med motförslag och/eller ställa frågor på förhand. Aktieägare eller deras ombud kunde inte delta i bolagsstämman på stämmoplatsen. Mer noggranna anvisningar för aktieägarna fanns i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägarna kunde följa bolagsstämman som en webbsändning under förutsättning att anmälan och förhandsröstning hade utförts på sätt som beskrivdes i kallelse.

Bolagets styrelse hade beslutat om särskilt mötesförfarande enligt den tillfälliga lag som riksdagen godkände den 15 september 2020 för att begränsa spridningen av COVID 19-pandemin samt för att säkra aktieägarnas, personalens och andra intressentgruppers hälsa och säkerhet.

Kallelse till bolagsstämman

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2019-31.10.2020

Ersättningsrapport 2019/2020

Ersättningspolicyn

Förhandsröstningsblankett

Fullmakt

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

 

Bolagsstämman 29.4.2020

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma ägde rum onsdagen den 29.4.2020 i bolagets utrymmen, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Bolagsstämman ordnades i enlighet med myndigheternas föreskrifter angående bekämpning av coronavirusepidemin. Saga Furs uppmanade aktieägarna att allvarligt överväga att inte närvara vid bolagsstämman. Alla aktieägare uppmanades att följa bolagsstämman via nätet samt att utöva sin rösträtt genom att bemyndiga ett av de centraliserade ombuden.

Kallelse till bolagstämma

Fullmakt med röstningsanvisningar_Hautamäki

Fullmakt med röstningsanvisningar_Tiura

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2018–31.10.2019

Ersättningspolicy

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

 

Bolagsstämman 26.4.2019

 

Bolagsstämman 19.4.2018

Saga Furs Oyj:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 19.4.2018 fr.o.m. kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30. Lunch serveras efter bolagstämman. Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 15.2.2018.

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2016–31.10.2017

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2016–31.10.2017 (ombruten version)

Styrelseordförandens inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll (på finska)

Bolagsstämman 27.4.2017

Saga Furs Oyj:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 27.4.2017 fr.o.m. kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30. Lunch serveras efter bolagstämman.

Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 15.2.2017.

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2015-31.10.2016

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2015-31.10.2016 (ombruten version)

Styrelse ordförares inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll


 

Bolagsstämman 21.4.2016

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 21.4.2016 fr.o.m. kl. 12.30 på bolagets huvudkontor, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00.

Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 6.3.2016.

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2014-31.10.2015

Styrelse ordförares inledning  

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll

 


Bolagsstämman 22.4.2015

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum onsdagen den 22.4.2015 fr.o.m. kl. 12.30 på hotell Rantasipi Tropiclandia, adress Sommarstigen 1, Vasa. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00.

Kallelse till bolagstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2013 – 31.10.2014

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2013 – 31.10.2014 (ombruten)

Styrelse ordförares inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll


Bolagsstämman 24.04.2014

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 24.4.2014 fr.o.m. kl. 12.30 på Sokos Hotel Kaarle, adress Salutorget 4, 67100 Karleby. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00.

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2012 – 31.10.2013 (pdf) 

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2012 – 31.10.2013 (ombruten version)

Bolagets största aktieägares ståndpunkt till sammansättningen av den styrelse som väljs vid bolagsstämman den 24.4.2014

Person- och ägandeuppgifter om de personer som föreslås till bolagets styrelsemedlemmar

Sryrelse ordförares inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll

 


Bolagsstämman 24.01.2013

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 24.1.2013 fr.o.m. kl. 12.30 på Fur Center, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00.

Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 22.11.2012.

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Bilaga: Ny bolagsordning i sin helhet (på finska)

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2011 – 31.8.2012

Styrelse ordförares inledning

Verkställande direktörens översikt

Bolagsstämman beslöt om en från styrelsens förslag avvikande utdelning

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll

 


Bolagsstämman 19.01.2012

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 19.1.2012 fr.o.m. kl 12.30 på hotell Radisson Blu Royal, adress Hovrättsesplanaden 18, Vasa. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00.

Om en aktieägare kräver att ett visst ärende skall behandlas vid den ordinarie bolagsstämman, bör han/hon informera bolagets styrelse därom per e-post till adressen info@sagafurs.com senast den 7.11.2011.

Kompletterad bolagsstämmokallelse 20.12.2011

Aktieägare Carl-Magnus Schaumans förslag till Saga Furs Oyj:s bolagsstämma

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2010 – 31.8.2011

Den största aktieägarens åsikt i vissa ärenden som skall behandlas på bolagsstämman den 19 januari 2012 har kommit till bolagets kännedom

Person- och ägandeuppgifter om Mirja-Leena Kullberg som föreslås till bolagets styrelsemedlem

Sryrelse ordförares inledning

Verkställande direktörens översikt

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Protokoll