Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs Oyj styrelse har beslutat att publicera bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2021–31.10.2022 torsdagen 26.1.2023. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet pubiceras fredagen 17.2.2023.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas fredagen 28.4.2023.

Finansiella rapporter för räkenskapsperioden 1.11.2022–31.10.2023 publiceras:

  • Halvårsrapporten torsdagen 29.6.2023
  • Bokslutskommunikén fredagen 26.1.2024
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet fredgen 16.2.2024