Investerarens kalender

Saga Furs finansiell rapportering

Saga Furs publicerar bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2022–31.10.2023 fredagen 26.1.2024.
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras fredagen 16.2.2024.
Den ordinarie bolagsstämman ordnas fredagen 26.4.2024.

Finansiella rapporter för räkenskapsperioden 1.11.2023–31.10.2024 publiceras:
– Halvårsrapporten torsdagen 27.6.2024
– Bokslutskommunikén tisdagen 28.1.2025
– Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet måndagen 17.2.2025