Delägarkontrakt

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f., Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f., Nylands-Tavastlands Pälsdjursuppfödare rf, Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Savo-Karjalan Turkistarhaajat r.y. samt Ålands Pälsodlarförening r.f. har ingått delägarkontrakt den 25.5.1996. Nylands-Tavastlands Pälsdjursuppfödare r.f., som sade upp sitt delägarkontrakt per den 31.12.2009, har åter anslutit sig den 14.11.2008.

Enligt delägarkontraktet skall avtalsparten först erbjuda Saga Furs Oy:s aktier till de andra avtalsparterna, ifall han/hon anser överlåta sina aktier till en utomstående part.

Ifall någon avtalspart börjar förhandla om att sälja Saga Furs Oy:s aktier eller en del av dem till en utomstående, bör de andra avtalsparterna erbjudas möjlighet att delta i försäljningen till samma villkor.

Delägarkontraktet är giltig tills vidare.