Osakassopimukset

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto r.y., Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f., Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Savo-Karjalan Turkistarhaajat r.y. sekä Ålands Pälsodlarförening r.f. ovat 25.5.1996 solmineet osakassopimuksen. Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat r.y., joka oli irtisanonut osakassopimuksensa päättymään 31.12.2009, liittyi siihen takaisin 14.11.2008.

Sopimusosapuolen tulee osakassopimuksen mukaan ensin tarjota Saga Furs Oyj:n osakkeet toisten sopimuspuolten ostettaviksi, mikäli aikoo luovuttaa omistamiansa Saga Furs Oyj:n osakkeita ulkopuoliselle.

Mikäli joku sopimusosapuoli ryhtyy neuvottelemaan Saga Furs Oyj:n osakkeidensa tai niiden osan myynnistä ulkopuoliselle, tulee hänen tarjota muille sopimusosapuolille mahdollisuus osallistua myyntiin samoilla ehdoilla.

Osakassopimus on voimassa toistaiseksi.