Tiedonantopolitiikka

Saga Furs Oyj:n tavoitteena on tuottaa luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Saga Furs-konsernin liiketoimintojen kehityksestä ja taloudellisesta asemasta yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi.

Tavoitteen saavuttamiseksi
• julkaisemme puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
• julkaisemme jokaisen huutokaupan yhteydessä tiedotteen vähintään viimeisenä myyntipäivänä
• julkaisemme tiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä
• tiedotamme osakkeen arvon kehitykseen vaikuttavista asioista kuten organisaation olennaisista muutoksista, keskeisistä nimityksistä ja merkittävistä liiketoimista tarpeen mukaan
• julkaisemme ajankohtaiset tiedotteet ja ylläpidämme tiedotearkistoa internetissä osoitteessa www.sagafurs.com

Pyrimme takaamaan kaikille sidosryhmillemme arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain mukaisen yhtäläisen informaation saatavuuden tasapuolisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Kaikki yhtiön antama informaatio julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi pyrimme viestinnän keinoin tukemaan ja vahvistamaan Saga Furs-konsernin yrityskuvaa. Keskeisimpiä sidosryhmiämme ovat sijoittajat, tiedotusvälineiden edustajat, asiakkaat, henkilöstömme, viranomaiset ja yhteistyökumppanit.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisten ja markkinapaikkojen määräyksiä sekä sijoittajaviestinnän hyväksi todettuja periaatteita. Keskeiset tiedottamiskanavamme ovat NASDAQ OMX Helsinki ja internet.

Viestinnän toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta vastaa yhtiön viestintäosasto ja yhtiötä koskeva tiedottaminen on keskitetty yhtiön toimitusjohtajalle.