Hallitus  

Saga Furs Oyj:n hallitus 11.2.2019 alkaen

Kenneth Ingman
Hallituksen jäsen vuodesta 2014, puheenjohtaja 11.2.2019 alkaen

Lasse Joensuu
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Anders Kulp
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Virve Kuusela
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Isto Kärkäinen
Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Kari Manninen
Hallituksen jäsen 11.2.2019 alkaen

Hannu Sillanpää
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Rainer Sjöholm
Hallituksen jäsen vuodesta 2008

 

Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

 • yhtiön strategiasta päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
 • budjetin käsitteleminen
 • yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
 • yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
 • yhtiön rahoitusriskien valvominen
 • yhtiön riskien valvominen
 • yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
 • yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
 • johdon toiminnan arviointi
 • yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
 • muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.