Hallitus  

Saga Furs Oyj:n hallitus 29.4.2020 alkaen

Jari Isosaari
Hallituksen puheenjohtaja
s. 1972, Liiketalouden tradenomi KV

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Turkistuottaja vuodesta 1998

Osakkeet ja lainat 26.4.2019: Omistaa suoraan 400 C-osaketta, Isosaaren Turkis Oy omistaa 580 C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.


Kenneth Ingman
Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1970, tuotantotalouden insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Turkistuottaja vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus: Muovi- ja metalliteollisuudessa eri tehtävissä 1994–2003.
Keskeisiä luottamustoimia: Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (hallituksen puheenjohtaja 2012–); Fur Europe (puheenjohtaja 2012–2016, varapuheenjohtaja 2017–); International Fur Federation IFF (hallituksen jäsen 2013–); Vaasan Osuuspankki (hallintoneuvoston jäsen 2008–).
Osakkeet ja lainat 26.4.2019: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä

 

Lasse Joensuu
s. 1971, turkiskoulu

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Turkistuottaja vuodesta 1989

Keskeisiä luottamustoimia: Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (puheenjohtaja 2012–); Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (hallituksen jäsen 2011–2012, varapuheenjohtaja 2012–).
Osakkeet ja lainat 26.4.2019: 110 yhtiön C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä

 

Anders Kulp
s. 1973, kauppatieteiden maisteri, tarhaajamestari

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Turkistuottaja vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Varainhoitopalveluyhtiö Estlander & Partnersissa eri tehtävissä 1998–2014.
Osakkeet ja lainat 26.4.2019: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä


Virve Kuusela
s. 1965, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
DSV, kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja

Keskeinen työkokemus: Yli 20 vuotta kansainvälisissä johtotehtävissä mm. Nokia Mobile Phones ja DHL.
Osakkeet ja lainat 26.4.2019: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä

 

Isto Kärkäinen
s. 1960, ammattikoulu

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Turkistuottaja vuodesta 1985, maaseutuyrittäjä

Keskeisiä luottamustoimia: Uudenmaan-Hämeen turkiseläinkasvattajat ry (hallituksen jäsen 2003–, hallituksen puheenjohtaja 2007–); Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (hallituksen jäsen 1999–2017).
Osakkeet ja lainat 26.4.2019: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä

 

Magnus Ljung
s. 1970, Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Keskeinen työkokemus: Yli 10 vuotta turkisalalla päällikkö- ja johtotehtävissä Saga Furs Oyj:ssa ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFURissa. Useamman vuoden työkokemus kansainvälisissä johtotehtävissä ja toimitusjohtajan roolissa mm. BTG-Groupissa Sveitsissä, joka kuului Spectris Inc.-konserniin ja Norlic Oy:ssä. Saga Furs Oyj toimitusjohtaja alkaen 6.5.2020.
Osakkeet ja lainat 29.4.2020: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Kennet Myllykoski
s. 1970, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Turkistuottaja vuodesta 1997

Osakkeet ja lainat 29.4.2020: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Saga Fursin yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

 • yhtiön strategiasta päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
 • budjetin käsitteleminen
 • yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
 • yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
 • yhtiön rahoitusriskien valvominen
 • yhtiön riskien valvominen
 • yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
 • yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
 • johdon toiminnan arviointi
 • yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
 • muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.