Hallitus  

Saga Furs Oyj:n hallitus 26.4.2024 alkaen

Jari Isosaari
Hallituksen puheenjohtaja
s. 1972, Liiketalouden tradenomi KV

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Turkistuottaja vuodesta 1998

Osakkeet ja lainat: Omistaa suoraan 400 C-osaketta, Isosaaren Turkis Oy omistaa 580 C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Daniel Blomqvist
s. 1988, kauppatieteiden kandidaatti, turkistuottaja (maatalousalan perustutkinto)

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Turkistuottaja vuodesta 2010

Keskeisiä luottamustoimia: Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f. (hallituksen jäsen 2022-)

Osakkeet ja lainat: Omistaa 100 yhtiön C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Lasse Joensuu
s. 1971, turkiskoulu

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Turkistuottaja vuodesta 1989

Keskeisiä luottamustoimia: Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (puheenjohtaja 2012–); Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (hallituksen jäsen 2011–2012, varapuheenjohtaja 2012–).
Osakkeet ja lainat: 110 yhtiön C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Jussi Kniivilä
s. 1982, laskentatoimen tradenomi, tarhaajamestari, kauppat. yo. (taloustiede)

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Turkistuottaja vuodesta 2010

Osakkeet ja lainat: Omistaa 3 001 yhtiön C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Anders Kulp
Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1973, kauppatieteiden maisteri, tarhaajamestari

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Turkistuottaja vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: Varainhoitopalveluyhtiö Estlander & Partnersissa eri tehtävissä 1998–2014.
Osakkeet ja lainat: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Juha Kärkäinen
s. 1985, maatalousyrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Turkistuottaja vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus: Puutarhamarjojen ja vihannesten viljely sekä jatkojalostus ja markkinointi 2009-.

Keskeisiä luottamustoimia: Uusimaa-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat Ry (hallituksen jäsen 2011-2021, hallituksen puheenjohtaja 2021–)

Osakkeet ja lainat: Ei suoria osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Erika Ottela
s. 1981, KTM, MBA (Insead)

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
COO ja perustaja, eBrands Oy

Keskeinen työkokemus: Yli 15 vuotta kansainvälisiä johtotehtäviä kuluttajakaupan, digitaalisen kaupan ja verkkokaupan alalla, esim. McKinsey, Amazon; Fokus kestävässä kehityksessä, toimitusketjun optimoinnissa ja brändikehityksessä.

Osakkeet ja lainat: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

 

Markus Sjöholm
s. 1984, agrologi

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Turkistuottaja vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus: Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, tutkimusagrologi 2008-2014; Strube Scandinavia ApS, Suomen myyntiedustaja 2014–
Keskeisiä luottamustoimia: Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f. (hallituksen jäsen 2017-2021, hallituksen puheenjohtaja 2021-2022); Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, hallituksen puheenjohtaja 2022-

Osakkeet ja lainat: Ei osakeomistuksia. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä.

 

Hallituksen tehtävät

Saga Fursin yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm.

 • yhtiön strategiasta päättäminen
 • merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen
 • budjetin käsitteleminen
 • yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta
 • yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen
 • yhtiön rahoitusriskien valvominen
 • yhtiön riskien valvominen
 • yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen
 • yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä
 • johdon toiminnan arviointi
 • yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen
 • muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.