Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A ja C. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry paikallisyhdistyksineen omistaa valtaosan yhtiön 12 äänen äänivallan antavista A-osakkeista. Yhden äänen C-osakkeita omistavat lisäksi institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat.

Saga Furs Oyj:n C-osakesarja on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pienten yhtiöiden listalla (Small Cap) teollisuuden ja palveluiden sektorissa. Yhtiöstä tuli julkisesti noteerattu vuonna 1986, jolloin se listautui Helsingin arvopaperipörssin (HEX) I-listan edeltäjälle, meklarilistalle.

A-osakkeiden määrä on 900.000 kappaletta, C-osakkeiden 2.700.000 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on kaksi (2) euroa. Yhtiön osakepääoman suuruus on 7.200.000 euroa.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.10.2023

päivitetty: marraskuu 2023