Aktier och aktieägare

Saga Furs Oyj har två aktieserier, A och C. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. och dess lokalföreningar äger majoriteten av de röststarka A-aktierna med 12 röster. C-aktierna med 1 röst ägs av institutionella och privata aktieägare.

Saga Furs Oyj:s aktieserie C är börslistat på NASDAQ OMX nordiska lista i gruppen små bolag (Small Cap) under sektorn industri och tjänster. Bolaget börsnoterades år 1986 då det listades på Helsingfors Fondbörs (HEX) mäklarlistan, som var I-listans föregångare.

Antalet A-aktier är 900.000 st., C-aktier 2.700.000 st. Aktiernarnas nominellt värde är två (2) euro. Bolagets aktiekapital är 7.200.000 euro.

 

Största aktieägarna enligt antalet värdeandelar 30.04.2024

uppdaterad: maj 2024