Företagets dividendutdelningspolitik

Vid sitt möte den 14.10.2013 har Saga Furs Oyj:s styrelse fastslagit följande riktlinjer för bolagets utdelningspolitik:

Bolagets målsättning är en jämn utdelning med beaktande av bolagets affärsverksamhetsutsikter ävensom de finansiella behov som hänför sig till affärsverksamheten och därtillhörande nödvändiga investeringar.