WebSampo – kvalitetsinriktad avel

Här är tre skäl att välja WebSampo

 

Marknadens mest utvecklade avelsprogram

WebSampo är rävarnas, minkarnas och  finnsjubbarnas  avelsprogram, till vilken hör redan en tredjedel av Finlands pälsfarmer. Med hjälp av programmet hittar farmaren de elitindivider som lämpar sig till avel och kan behärska individernas släktskapsgrad. WebSampo används av de farmer, för vilken skinnens kvalitet är prioritet nummer ett. WebSampo underlättar ett långsiktigt planmässigt avelsarbete, vilket syns som en bättre skinnkvalitet och ett genetiskt bättre valpresultat.

”WEBSAMPO ANVÄNDS AV DE FARMER, FÖR VILKA SKINNENS KVALITET HAR HÖGSTA PRIOIRITET

En unik indexberäkning till din hjälp
WebSampo använder sig av en unik indexberäkning, som är utvecklad av Naturresursintitutet Luke. Indexberäkningen använder sig av farmarens inmatade parnings-, valpnings-, graderings-, hälso- och lynnesuppgifter och dessutom Saga Furs skinnsorteringsuppgifter. Programmet räknar på basen av uppgifterna ut avelsvärden för djuren och sätter dem i rankingordning. På så vis kan du välja ut populationens bästa djur till avelsanvändning.

I WebSampo kan du välja ut djuren med hjälp av en eller flera egenskaper samtidigt. Du kan lägga djuren i rankingordning och bestämma hur mycket du vill tyngdlägga olika egenskaper som valpningsresultat eller graderings- och skinnsorteringsuppgifter.

Se grafen om pälsdjurens avelsprogram

”TILL WEBSAMPO HÖR REDAN EN TREDJEDEL AV FINLANDS PÄLSFARMER.”

Behärska släktskapsgraden
Från WebSampo får du också parningsrekommendationer baserat på djurens index. Parningsplaneringen meddelar om djuren är för nära släkt med varandra. Genom att undvika inavel ökar man på avkommornas livskraft och bibehåller genotypens mångfald, vilket är viktigt från en generation till följande generation. Ett djur som säljs bibehåller sina släktskapslänkar och all information i WebSampos databas, fastän djuret skulle flytta till en ny farm.

Vid beräkning av fertilitetsindexen är det viktigt, att farmaren registrerar alla uppgifter om dräktighet och fortplantning, är djuret dräktigt eller tom, hur många valpar har förlorats och vad är valpmängden vid första och andra valpräkningen. När uppgifterna är inmatade, kan man skriva ut en täckande valpningsrapport.

WebSampo
✓ sparar din tid genom att räkna ut avelsvärden för dig
✓ hjälper din farm att producera ännu bättre skinn
✓ gör din farms verksamhet mera produktiv
✓ sparar alla viktiga uppgifter på en plats

WEBSAMPO
Med hjälp av WebSampo kan producenten följa upp utvecklingen av djurens index och se att hör djuret till farmens eller landets bästa. De nationella indexen för rävar är jämförbara mellan farmer. Från WebSampo kan du beställa utskrivna avelsdjurskort, valpkort och valpkort för skinnuppföljning. Korten är gjorda av ett material som lämpar sig för farmförhållanden.

Prisförteckning 2023
Klicka här för att se priserna: WebSampo Prisförteckning 2023

Kampanj år 2023 för nya farmer i WebSampo
En ny WebSampofarm, som registrerar sina avelsdjur i WebSampo själv, behöver inte betala årsavgift och djuravgift år 2023.

 

Sampofeeder för individuell utfodring

Sampofeeder är ett utfodringsprogram som är utvecklat i Finland. Feedern kan användas som hjälpmedel vid utfodringen och man kan dela ut olika storleks foderdoser. Man kan också planera och styra farmens utfodring.

Foderuppgifterna överförs också till WebSampo databasen och då kan man dra nytta av foderinformationen i avelsarbetet. Foderdoser, körrutter och utfodringsprogram sparas på en server. Man kan välja doserare eller individuell utfodring. Med doseraren fås lika stora doser till burarna. Med den individuella utfodringen delas individuella doser till burarna. Doseraren fungerar med Bluetooth kontakt. Sampofeeder applikationen kan laddas till mobila enheter med Androidsystem tex telefon och på såvis styra doseraren. Med feedern kan man göra också egna (flush) utfodringsprogram.

 

Tilläggsuppgifter
websampo@sagafurs.com
Sonja Gerke: sonja.gerke@sagafurs.com  tel. +358 40 705 0101