Press / Media

Pressrelationer

Saga Furs Oyj
Kommunikationsavdelning
Mårtensbyvägen 48, PB 4,
01601 Vanda

Epost: communications@sagafurs.com

Vänligen kontakta oss för bakgrunds- eller ytterligare information:

Tia Matthews
Business Director for Fashion
Tel. + 358 40 802 0878
tia.matthews@sagafurs.com

Tytti Kotipelto
Senior Communications Manager
Tel. +358 40 511 5172
tytti.kotipelto@sagafurs.com

Elena Pallaskivi
Communications Officer
Tel. +358 40 777 1445
elena.pallaskivi@sagafurs.com