Press / Media

Pressrelationer

Saga Furs Oyj
Kommunikationsavdelning
Mårtensbyvägen 48, PB 4,
01601 Vanda

Epost: communications@sagafurs.com

Vänligen kontakta oss för bakgrunds- eller ytterligare information:

Katja Wallenlind
Head of Communications
Tel. +358 40 922 4709
katja.wallenlind@sagafurs.com