Press / Media

Pressrelationer

Saga Furs Oyj
Kommunikationsavdelning
Mårtensbyvägen 48, PB 4,
01601 Vanda

Epost: communications@sagafurs.com

Vänligen kontakta oss för bakgrunds- eller ytterligare information:

Tytti Kotipelto
Senior Communications Manager
Tel.+358 40 511 5172
tytti.kotipelto@sagafurs.com

Katja Wallenlind
Corporate Communications Manager
Tel. +358 40 922 4709
katja.wallenlind@sagafurs.com

Elena Pallaskivi
Communications Manager
Tel. +358 40 777 1445
elena.pallaskivi@sagafurs.com