Digitala tjänster

Saga Digital Services- tjänsten erbjuder nya tjänster till farmarna och köparna. Saga Digital Services som kräver inloggning består sex huvudområden vilka erbjuder tjänster som effektiverar affärsverksamheten:

  • My Catalogue: Auktionskatalog med prisuppdateringar i realtid. Farmarna får farmspecifik auktionsuppföljning. Köparna har under auktionen tillgång till all statistikinformation och verktyg för prisvärderingar, och deras kunder kan se sin mäklares prisvärderingar och skicka beställningar.
  • Farmarens Extranet: All viktig farmspecifik information, pris- och kvalitetsstatistik samt finansiella rapporter, prisutveckling och mycket annat.
  • Köparens Extranet: Med köparnumret får du information om dina inköp, betalningsförbindelser, leveranser och annat viktig information. Kunder har tillgång till information om sitt konto.
  • WebSampo: Toppmodernt verktyg för effektiv avels- och kvalitetsutveckling.
  • Skin Tracking: Farmspecifik statistiktjänst, som erbjuder möjlighet att använda elektroniska packsedlar.
  • Köparfakturering: Tjänst för auktionsköparna, som möjliggör elektroniska faktureringsinstruktioner.

För tillägsinformation kontakta info@sagafurs.com.