Rapporter och nyckeltal

Nyckeltal för räkenskapsperioden 1.11.2021–31.10.2022

2021/20222020/2021
Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 272,7391,9
Omsättning, MEUR38,851,0
Rörelseresultat, MEUR -0,311,0
Resultat före skatter, MEUR1,216,6
Resultat per aktie, EUR0,293,63
Avkastning på eget kapital, (ROE) % 1,2%15,3 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) %8,36%13,5 %
Styrelsens förslag till utdelning, EUR0,14 euro per A-aktie
0,14 euro per C-aktie
1,00 euro per A-aktie
1,28 euro per C-aktie

Rapporter

Halvårsrapport 1.11.2022–30.4.2023

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2021-31.10.2022
Bokslutskommuniké 1.11.2021–31.10.2022
Halvårsrapport 1.11.2021–30.4.2022

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2020-31.10.2021
Bokslutskommuniké 1.11.2020-31.10.2021
Halvårsrapport 1.11.2020-30.4.2021

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2019-31.10.2020
Bokslutskommuniké 1.11.2019-31.10.2020
Halvårsrapport 1.11.2019-30.4.2020

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2018–31.10.2019
Bokslutskommuniké 1.11.2018-31.10.2019
Halvårsrapport 1.11.2018-30.4.2019

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2017–31.10.2018 (ombruten version)
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2017-31.10.2018
Bokslutskommuniké 1.11.2017-31.10.2018
Halvårsrapport 1.11.2017-30.4.2018

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2016-31.10.2017 (ombruten version)
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2016-31.10.2017
Bokslutskommuniké 1.11.2016-31.10.2017
Halvårsrapport 1.11.2016-30.4.2017

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2015-31.10.2016 (ombruten version)
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2015-31.10.2016
Bokslutskommuniké 1.11.2015-31.10.2016
Halvårsrapport 1.11.2015-30.4.2016

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2014-31.10.2015 (Ombruten version)
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2014-31.10.2015
Bokslutskommuniké 1.11.2014-31.10.2015
Delårsrapport 1.11.2014-31.7.2015
Delårsrapport 1.11.2014-30.4.2015
Delårsrapport 1.11.2014-31.1.2015

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2013 – 31.10.2014
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.11.2013 – 31.10.2014 (pdf)
Bokslutskommuniké 1.11.2013 – 31.10.2014
Delårsrapport 1.11.2013 – 31.7.2014
Delårsrapport 1.11.2013 – 30.4.2014
Delårsrapport 1.11.2013 – 31.1.2014
De omgrupperade jämförelseuppgifterna 1.9.2012 – 31.10.2013

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2012 – 31.10.2013
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2012 – 31.10.2013 (pdf)
Bokslutskommuniké 1.9.2012 – 31.10.2013
Delårsrapport 1.9.2012 – 31.8.2013
Delårsrapport 1.9.2012 – 31.5.2013
Delårsrapport 1.9.2012 – 28.2.2013
Delårsrapport 1.9.2012 – 30.11.2012

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2011 – 31.8.2012
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2011 – 31.8.2012
Årsstatistik 1.9.2011 – 31.8.2012
Bokslutskommuniké 01.09.2011 – 31.08.2012
Delårsrapport 01.09.2011 – 31.05.2012
Delårsrapport 01.09.2011 – 29.02.2012
Delårsrapport 01.09.2011 – 30.11.2011

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2010 – 31.8.2011
Årsstatistik 1.9.2010 – 31.8.2011
Bokslutskommuniké 1.9.2010 – 31.8.2011
Delårsrapport 01.09.2010 – 31.05.2011
Delårsrapport 01.09.2010 – 28.02.2011
Delårsrapport 01.09.2010 – 30.11.2010

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.9.2009 – 31.8.2010
Årlig sammanställning 1.9.2009 – 31.8.2010
Bokslutskommuniké 1.9.2009 – 31.8.2010
Delarsrapport 01.09.2009 – 31.05.2010
Delårsrapport 01.09.2009 – 28.02.2010
Delårsrapport 01.09.2009 – 30.11.2009

Bokslut för räkenskapsperioden 01.09.2008 – 31.08.2009
Delårsrapport 01.09.2008 – 31.05.2009
Delårsrapport 01.09.2008 – 28.2.2009
Delårsrapport 01.09.2008 – 30.11.2008

Årsberättelse 01.09.2007 – 31.08.2008
Delårsrapport 01.09.2007- 31.05.2008
Delårsrapport 01.09.2007 – 29.02.2008
Delårsrapport 01.09.2007 – 30.11.2007

Årsberättelse 01.09.2006 – 31.08.2007
Delårsrapport 01.09.2006 – 31.05.2007
Delårsrapport 01.09.2006 – 28.02.2007
Delårsrapport 01.09.2006 – 30.11.2006

Bokslut för räkenskapsperioden 01.09.2005 – 31.08.2006
Delårsrapport 01.09.2005 – 31.05.2006
Delårsrapport 01.09.2005 – 28.02.2006
Delårsrapport 01.09.2005 – 30.11.2005

Bokslut för räkenskapsperioden 01.09.2004 – 31.08.2005
Delårsrapport 01.09.2004 – 31.05.2005
Delårsrapport 01.09.2004 – 28.02.2005
Delårsrapport 01.09.2004 – 30.11.2004

Bokslut för räkenskapsperioden 01.09.2003 – 31.08.2004
Delårsrapport 01.09.2003 – 31.05.2004
Delårsrapport 01.09.2003 – 29.02.2004
Delårsrapport 01.09.2003 – 30.11.2003

Årsberättelse 01.09.2002 – 31.08.2003
Delårsrapport 1.9.2001 – 31.05.2002