Ota yhteyttä

If you are a journalist, please contact Saga Furs’ communications department at communications@sagafurs.com

 

Saga Fursin eettinen ilmoituskanava

Saga Furs haluaa rohkaista henkilöstöään ja sidosryhmiensä edustajia esittämään kysymyksiä ja nostamaan esiin sen toimintaan liittyviä epäkohtia. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut epäkohdat ja raportoidut rikkomukset tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Eettinen ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä; kaikesta, mikä rikkoo lakia tai ei vastaa Saga Fursin arvoja tai eettisiä toimintaperiaatteita.

Ilmoituksesi käsittely on suojattua

Anonymiteetin varmistamiseksi eettisen ilmoituskanavan tarjoaa ulkopuolinen kumppani. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Saga Furs on sitoutunut suojelemaan kaikkien niiden henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka tekevät ilmoituksen vilpittömässä mielessä, eikä yhtiö salli vastatoimia ilmoittajaa kohtaan.

Saga Fursin eettinen ilmoituskanava.
Ohjeet kanavan käyttöön.