Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla järjestämisestä. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii 6.5.2020 alkaen Diplomi-insinööri Magnus Ljung (s. 1970). Ljung on entinen turkistarhaaja jo kolmannessa sukupolvessa ja hänen sukunsa omistaa edelleen turkistilan. Hän on ollut yli 10 vuotta turkisalalla päällikkö- ja johtotehtävissä Saga Furs Oyj:ssa ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFURissa. Lisäksi hänellä on useamman vuoden työkokemus kansainvälisissä johtotehtävissä ja toimitusjohtajan roolissa mm. BTG-Groupissa Sveitsissä, joka kuului Spectris Inc.-konserniin ja Norlic Oy:ssä. Ei osakeomistuksia yhtiössä. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä 6.5.2020.

 

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita kuten mm. konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi:

Mikko Hovén (s. 1974)
Yo-merkon. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000, myyntijohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Juha Huttunen (s. 1964)
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987, varatoimitusjohtaja (talous) sekä toimitusjohtajan sijainen 2009–, hallituksen sihteeri. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Sameli Mäkelä (s. 1976)
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2009, tuotantojohtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Julio Suarez Christiansen (s.1966)
Tekn. kand. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987, liiketoimintajohtaja 2015–, Euroopan alueen tuottaja- ja kaupan palvelut. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Samantha Vesala (s. 1969)
EMBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, liiketoimintajohtaja, Markkinointi ja asiakkuudet. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

 

päivitetty: marraskuu 2020