Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla järjestämisestä. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Saga Furs Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 11.3.2022 KTM Markus Gotthardt. Hänen on tarkoitus aloittaa tehtävässään viimeistään 16.5.2022. Yhtiötä vuodesta 2020 johtanut Magnus Ljung jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta. Uuden toimitusjohtajan aloittamiseen asti toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa yhtiön varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen.

 

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita kuten mm. konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi:

Mikko Hovén (s. 1974)
Yo-merkon. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000, myyntijohtaja 2015–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Juha Huttunen (s. 1964)
DI. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987, varatoimitusjohtaja (talous) sekä toimitusjohtajan sijainen 2009–, hallituksen sihteeri. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Sameli Mäkelä (s. 1976)
DI. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2009, operatiivinen johtaja 2014–. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Julio Suarez Christiansen (s.1966)
Tekn. kand. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987, liiketoimintajohtaja 2015–, Euroopan alueen tuottaja- ja kaupan palvelut. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

Samantha Vesala (s. 1969)
EMBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, liiketoimintajohtaja, Markkinointi ja asiakkuudet. Ei osakeomistuksia yhtiössä.

 

päivitetty: maaliskuu 2022