Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhdestä kolmeen tilintarkastajaa sekä näille henkilökohtaiset varamiehet. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö), varamiestä ei kuitenkaan valita.

Yhtiö ilmoittaa ehdotuksen tilintarkastajaksi Internet-sivuillaan ja yhtiökokouskutsussa.

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2019 valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2018/2019 oli 148 259 euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin 41 409 euroa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

päivitetty 2020