Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhdestä kolmeen tilintarkastajaa sekä näille henkilökohtaiset varamiehet. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö), varamiestä ei kuitenkaan valita.

Yhtiö ilmoittaa ehdotuksen tilintarkastajaksi Internet-sivuillaan ja yhtiökokouskutsussa.

Yhtiökokous valitsi huhtikuussa 2015 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2014-2015 oli 141 343 euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin 40 355 euroa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

päivitetty 2016