Yhtiön hallinto

Saga Furs Oyj noudattaa 1.11.2015 alkaneella tilikaudella Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 hyväksymää ja 1.1.2016 voimaanastunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivustolta www.cgfinland.fi . Saga Furs Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Päivitetty marraskuussa 2016