Lunastuslauseke

Turkistuottajat Oyj:n lunastuslauseke yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan:

5 § A- ja B-osakkeiden siirtyessä muun säännön kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla yhtiöön ennestään kuulumattomalle järjestölle tai henkilölle, siirronsaajan on 14 päivän kuluessa siirrosta lukien ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, jonka tulee viipymättä antaa siirrosta tieto yhtiön osakkaille ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään kolmessa Helsingin kaupungissa ilmestyvässä, yhtiön toimialueella leviävässä sanomalehdessä.

Osakkailla on kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta oikeus lunastaa osake siitä arvosta, mikä sillä viimeksi tehdyn tilinpäätöksen mukaan on, kuitenkin niin, että A-osakkeen omistajalla on lunastusoikeus A- ja B-osakkeeseen nähden ja B-osakkeen omistajalla vain B-osakkeeseen nähden. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, lunastusoikeus heidän välillään ratkaistaan arvalla.