Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Saga Furs Oyj julkaisee vuosittain Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Julkaistut raportit ovat alla PDF-tiedostoina.

Saga Furs on poikennut koodista suositusten osalta:

Suositus 10: Suosituksesta poiketen vain yksi hallituksen jäsenistä on riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon. Käytännössä kaikilla turkistuottajilla on asiakkuussuhde yhtiöön. Yhtiön hallituksen kokoonpanosta päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Suositus 15: Suosituksesta poiketen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntiin kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että vaikka valiokunnat ovatkin hallituksen perustamia, ne vastaavat kokoonpanoltaan suosituksen 19 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Tällä varmistetaan parhaiten valiokuntien ehdotusten läpimeno yhtiökokouksessa sekä yhtiön toiminnan läpinäkyvyys.

Suositus 17: Suosituksesta poiketen palkitsemisvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia.

Suositus 18: Suosituksesta poiketen nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia, koska valiokunta vastaa kokoonpanoltaan suosituksen 19 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

Selvitys hallinto-ja-ohjausjärjestelmästä 2022/2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021/2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020/2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019/2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018/2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017/2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009