Miten myydä

Paras hinta turkisnahoistasi

Saga Furs on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö, jonka ydinvahvuuksia ovat tarkkaan valvottu turkisten tuotantoketju, alan laajin huipputurkisten tarjonta ja korkea toiminnallinen laatu.

Sinulle kasvattajana se takaa aseman, jossa turkisnahoistasi käydään kovinta kilpailua ja niistä maksetaan paras hinta.

Saga Furs – täyden palvelun yritys

Tarjoamme huippuluokan kokoelmat eri turkiseläinten nahkoja. Tämän ansiosta ostaja voi tehdä kaikki hankintansa yhdestä ja samasta huutokauppayhtiöstä.

Henkilökohtainen palvelu ja koko myyntiketjun hallinta kasvattajalta markkinoille on Saga Fursin toiminnan perusarvoja.

Lajittelujärjestelmä takaa oikean hinnan

Minkin- ja ketunnahkojen lajittelujärjestelmäämme arvostetaan alan parhaana. Viimeistelty lajittelu takaa, että saat turkisnahoistasi oikean ja parhaan markkinoilta saatavissa olevan hinnan.

Olemme maailman ainoa huutokauppayhtiö, joka on onnistuneesti toteuttanut nahkojen automaattisen värilajittelun.

Laatuhyvitysjärjestelmä

Laatuhyvitysjärjestelmämme ansiosta voit säästää huomattavia summia provisiomaksuissasi. Järjestelmämme kannustaa kasvattajaa tähtäämään mahdollisimman korkeaan laatuun ja vastuulliseen tuotantoon.

Meillä ei ole kiintiöitä. Voit säädellä saamiesi myyntitulojen virtaa keskittämällä tuotantosi yhteen tiettyyn huutokauppaan tai jakamalla sen pienemmissä erissä useisiin huutokauppoihin.

Tarjoamme meidän kauttamme myyville tarhaajille ja muille nahkojen toimittajille monia rahoitusmuotoja joustavin ehdoin.

Huippulaadut jopa ilman provisiota

Nahkojen hyvä laatu on entistä tärkeämpää kansainväliselle muotiteollisuudelle, ja parhaimpien nahkalaatujen hinta suhteessa muihin kohonnee edelleen. Meidän kauttamme huippulaatua myyvät tarhaajat saavat alennusta provisiomaksuihinsa, jotka ovatkin monelta osin huomattavasti edullisemmat kuin muilla huutokauppayhtiöillä. Mitä parempaa laatua tuotat, ja mitä enemmän nahkoja toimitat myyntiin, sitä pienemmät myyntikustannuksesi ovat.

Bonukset maksetaan sinulle kauden päättyessä yhdellä kertaa.

Rahoitus

Kasvatusennakko

Kasvatusennakkoa maksetaan kasvatuskauden aikana tarhaajan ja yhtiön välisen toimitussopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa tarhaaja sitoutuu toimittamaan yhtiön myytäväksi tietyn määrän nahkoja. Kasvatusennakot maksetaan joko automaattisesti tai eri pyynnöstä.

Nahkaennakko

Nahkaennakkoa voidaan maksaa pyynnöstä jo toimitettuja nahkoja vastaan.

Suurimmissa turkistentuottajamaissa ennakot maksetaan paikallisessa valuutassa, muissa maissa joko euroissa tai dollareissa. Ennakoista perittävä korko perustuu kansainväliseen korkotasoon.

Lisätietoja saat rahoitusosastolta + 358 9 849 81.

 

Vakuutukset

Yritystoimintasi turvaksi

Vakuutamme kaikki varastoihimme ja keräilypisteisiimme vastaanotetut nahat. Vakuutus kattaa nahkojen vahingoittumisen tai menetyksen tulen, ilkivallan tai varkauden johdosta myyntihetkeen saakka.

Lisätietoja vakuutuksista saat rahoitusosastolta +358 9 849 81.

Nahkonta – Furfix

Ostopalvelulla helpotusta työhön

Nauti luotettavasta nahkontapalvelusta lähellä sinua!

Furfix on tarjonnut nahkontapalveluja jo toista kymmenen vuotta. Nahkontakalustoa on ajanmukaistettu vuosittain sen varmistamiseksi, että kotimaisten tuottajien nahat käsitellään markkinoiden nykyaikaisimmilla nahkontalaitteilla. Näin pyritään osaltaan myös parantamaan suomalaisten minkintuottajien kilpailukykyä.

Uudet nahkontahinnat kaudelle 2019-2020

Uros hinta      3,00 € + alv 24 %
Naaras hinta  2,70 € + alv 24 %

Yli milj.

Uros hinta      2,90 € + alv 24 %
Naaras hinta  2,60 € + alv 24 %

Pesupalvelu / nahka 0,50 € + alv 24 %

Special, lajittelu ja pakkaus  / nahka 0,15 € + alv 24 %

Keräilykuljetusten hinta
Keräilykuljetuksista veloitetaan keräilymaksu 0,15 € / minkki sekä pysähdysmaksu 20 € / pysähdys
+ alv 24 %

Lisätietoja:

Furfix Oy  Saga Furs Oyj
Jan Lillsund puh. 050 308 4766, Furfix 06 861 2800 Tomas Wikblom, puh. 050 344 6529
Björn Eriksson puh. 050 557 5197

 

Yleiset myyntiehdot

Saga Furs Oyj myyntiehdot vaihtelevat maittain.

Rahoitussopimuksiin sovellettavat myynti- ja toimitusehdot löytyvät Saga Furs Oyj:n extranet-sivuilta. Lisätietoja tarvittaessa rahoitusosastolta puhelinnumerosta + 358 9 849 81.

Yleiset myynti- ja markkinointiehdot:

1. Myynti

Saga Furs Oyj (jäljempänä myös yhtiö) ottaa vastaan turkisnahkoja myyntiin. Nämä ehdot koskevat nahkoja, jotka toimitetaan yhtiölle suomalaisilta tarhoilta. Nahat myydään yhtiön tarkoituksenmukaisimmaksi katsomalla tavalla ja sen tarkoituksenmukaisimmaksi katsomana ajankohtana. Myynti tapahtuu yhtiön tai sen kulloinkin valitseman yhteistyökumppanin huutokaupoissa taikka näiden toimesta tapahtuvana välimyyntinä taikka noudattaen muuta sopivaksi katsottua myyntitapaa.

Nahat pyritään myymään sellaisessa ensimmäisessä huutokaupassa, jossa myydään vastaanotettujen nahkojen kaltaisia nahkoja. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus määrätä nahkojen vähimmäishinta.

Yhtiö ei ole vastuussa nahkojen toimittajaa kohtaan jostakin toimituserästä saatavasta hinnasta tai (niin sattuessa) jostakin menetyksestä tai vahingosta, joka voi aiheutua nahkojen toimittajalle seurauksena yhtiön päätöksestä vetää nahat takaisin ko. huutokaupasta. Yhtiö ei ole korvausvelvollinen myyntitavan valinnasta huolimatta siitä, myydäänkö nahat huutokaupassa vai välimyyntinä.

2. Nahkojen merkitseminen

Nahkojen toimittajan on merkittävä lähettämänsä nahat viivakoodilipukkein, joista ilmenee lähettäjän tilinumero. Merkitsemistarvikkeet ja -ohjeet lähetetään yhtiölle nahkoja toimittaville tarhaajille. Merkitsemättömät nahat merkitään mahdollisuuksien mukaan huutokauppavarastossa, jolloin niiden myyntiin tarjoaminen saattaa kuitenkin siirtyä suunniteltua myöhäisemmäksi.

3. Nahkojen toimittaminen

Toimitusehto on vapaasti yhtiön varastossa Vantaalla tai yhtiön osoittamassa keräilypisteessä. Nahkojen toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista sekä muista kustannuksista, jotka ovat yhteydessä nahkojen toimittamiseen yhtiön varastoon Vantaalle tai yhtiön osoittamaan keräyspisteeseen.

4. Vakuutus

Kaikki nahat, jotka on vastaanotettu yhtiön varastoon Vantaalle tai keräyspisteeseen on automaattisesti vakuutettu palosta aiheutuvia vahinkoja tai menetyksiä, liikennevahinkoja, murtoja tai ilkivaltaa vastaan kunnes nahat on myyty.

5. Ennakkomaksut

Yhtiö voi myöntää tarhaajille ennakkomaksuja tulevia nahkatoimituksia tai yhtiön varastoon toimitettuja nahkoja vastaan erikseen tehtävän rahoitussopimuksen nojalla ja sen ehdoin edellyttäen, että yhtiöllä on mahdollisuus saada vastaava rahoitus rahalaitosten välityksellä. Yhtiölle toimitetut nahat sekä näiden myynnistä syntyvät saatavat ja suoritukset ovat yhtiön käteispanttina kaikista tarhaajan yhtiöltä aiemmin tai myöhemmin saamista ennakkomaksuista, koroista sekä perimis- ja realisointikuluista samoin kuin mahdollisesta sopimussakosta.

6. Nahoista annettavat tiedot

Alla kohdan 9 mukaisessa tilityksessä annetaan tiedot jokaisen nahan lajista, sukupuolesta, koosta, väristä, värin puhtausasteesta ja nahan muista olennaisista laatutekijöistä.

7. Nahkojen lajittelu

Nahat lajitellaan yhtiön parhaaksi katsomalla tavalla yhteispohjoismaisten laatuperusteiden mukaan siten, että niiden tehokas esittely ja myynti on mahdollinen. Ellei muuta ole erikseen sovittu tarhaajan ja yhtiön välillä, nahat voidaan yhteislajitella yhden tai useamman toimituserän kanssa.

8. Heikkolaatuiset nahat

Yhtiöllä on oikeus polttaa sellaiset nahat, jotka yhtiön käsityksen mukaan ovat arvottomia tai joista ei huutokaupassa ole saatu yhtiön päättämää vähimmäishintaa. Poltettavista nahoista peritään huutokauppayhtiön kappalemaksu alla kohdan 12 mukaisesti. Nahkojen toimittajille tiedotetaan sellaisten nahkojen määrästä.

9. Tilitys

Yhtiö tilittää nahkojen myynnit tarhaajalle noin kuukausi huutokaupan viimeisen myyntipäivän jälkeen vasarahinnan mukaan tai välimyynnin osalta noin kuukausi välimyyntipäivän jälkeen yhtiön saaman hinnan mukaan. Tilityksessä vähennetään huutokauppayhtiön välityspalkkio ja tarhaajan yhdistyksille suoritettavat jäsenmaksut sekä yhtiön saatavat tarhaajalta tai osia niistä tilityspäivään mennessä kertyneine korkoineen.

Mikäli nahat on myyty yhtiön valitseman toisen huutokauppayhtiön toimesta, tämä toinen yhtiö tilittää aina nahkojen myynnin yhtiölle vähentäen provisionsa. Yhtiö tilittää ensi tilityksen saatuaan nahkojen myynnit tarhaajalle vähentäen tarhaajan yhdistyksille suoritettavat jäsenmaksut sekä yhtiön saatavat tarhaajalta tai osia niistä tilityspäivään mennessä kertyneine korkoineen.

10. Muokkausvauriot

Nahkojen toimittaja on vastuussa kaikista niistä muokkauksen yhteydessä esiintyvistä vaurioista, jotka johtuvat raakanahkojen varomattomasta käsittelystä. Yhtiön ratkaisu mahdollisissa reklamaatiotapauksissa on nahkojen toimittajaa sitova.

11. Nahkojen käsittely

Myyntiin toimitettavien nahkojen tulee olla huolellisesti kaavittuja, kuivattuja ja puhdistettuja. Puutteellisesti tai virheellisesti käsitellyt nahat, joiden ei katsota kestävän varastointia, palautetaan nahkojenlähettäjälle hänen kustannuksellaan.

12. Välityspalkkio

Yhtiö perii välityspalkkion joka on riippuvainen mm. nahkatyypistä, alkuperästä ja valuutasta. Lisätietoja välityspalkkiosta voi tiedustella osoitteesta infosaga@sagafurs.com.

13. Eläinten hyvinvointi ja kasvatusolosuhteet

Yhtiö edellyttää Euroopan Neuvoston turkiseläintarhausta koskevan suosituksen tai sitä vastaavien kansallisten tai alueellisten määräysten/standardien noudattamista kaikilla turkistarhoilla.

Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai yhteislajittelemasta nahkoja, jotka ovat peräisin tarhoilta,
– jotka sijaitsevat maassa/alueella, jossa ei ole voimassa turkiseläintarhausta koskevaa lainsäädäntöä tai muita noudatettavia standardeja, jotka täyttävät yllämainitut vaatimukset,
– jotka (tai joiden omistaja(t)) toimenpiteillään (esim. luovuttamalla siitoseläimiä sellaiseen maahan tai sinne toimitettavaksi) tukevat turkiseläintarhausta jossakin maassa/alueella, jossa edellä kerrottua lainsäädäntöä taikka standardeja ei ole.

Nahat, jotka ovat peräisin edellä määritellyltä tarhalta, voidaan yhtiön toimesta poistaa myynnistä/lajittelusta. Nahkojen toimittaja vastaa tällöin nahkojen noutamisesta yhtiön varastosta ja mahdollisista hävityskuluista.

I4. Nahkojen palauttaminen

Edellä kohdassa 5 mainitun panttauksen johdosta nahkojen hallintaoikeus siirtyy yhtiölle. Tämä tarkoittaa, ettei kasvattaja voi hakea nahkoja pois ennen kuin kaikki kasvattajan edellä mainitun kohdan vastuut yhtiölle on täysin maksettu. Koska kasvattajan nimenomaisena tarkoituksena on, että nahat myydään yhtiön toimesta ja tämä edellyttää yhteislajittelua, kasvattaja vastaa myös nahkojen mahdollisen palauttamisesta yhtiölle aiheutuvista kustannuksista. Toimitetut nahat ovat panttina myös em. kustannuksista (palauttamiskustannukset voivat jopa ylittää nahkojen arvon).

15. Rahoitusyhtiö

Yhtiö voi siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain yhtiön tai ulkopuolisen tahon omistamalle rahoitusyhtiölle. Siirtotapauksessa viittaukset näissä ehdoissa Yhtiöön koskevat soveltuvin osin tällaista siirronsaajaa.

16. Ehtojen muuttaminen

Toimitus- ja myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Turkistalous-lehdessä ja/tai tiedotteessa.

17. Ylivoimainen este

Yhtiö ei ole vastuussa velvollisuutensa täyttämättä jättämisestä, jos se on johtunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota estettä tai sen seurauksia yhtiö ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä tai ei ole kohtuullisin toimin voinut välttää tai voittaa.

18. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa tai yhtiön valitsemassa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.