Bardzo dobre rozpoczęcie aukcji wrześniowej

Aukcja wrześniowa rozpoczęła się bardzo pozytywnie. Oferta pierwszego dnia sprzedaży, składająca się głównie z samców norek, została sprzedana w całości po cenach ostatnich europejskich notowań , w niektórych typach nieco wyższych. Sala aukcyjna była wypełniona po brzegi. W aukcji uczestniczy ponad 500 kupców ze wszystkich rynków. Niemalże połowę stanowią kupcy z Chin, dobrze reprezentowany jest również rynek rosyjski.

Oferta aukcji wrześniowej jest typowa dla końcowej aukcji sezonu.  Zawiera ona oprócz skór nieregularnych, pokopulacyjnych i letnich, również niesprzedane skóry regularne. Aktywna sala aukcyjna ze stuprocentową sprzedażą i uzyskany poziom cen są  oznakiem ożywienia rynku norek. Głównym rynkiem zbytu dzisiejszej oferty były Chiny, z mocnym wsparciem rynków Rosji i Grecji.