Stark inledning på Saga Furs’ auktion

Saga Furs’ internationella auktion inleddes i dag med stark minkförsäljning; tyngdpunkten låg på hanminkskinn. Handeln bedrevs under livlig konkurrens i en full auktionssal. Över 500 internationella köpare deltar i auktionen, och både Kina och Ryssland är väl representerade.

Auktionsutbuden är typiska för slutet av säsongen och består till största delen av vårskinn och sämre kvalitetsklasser. Utbuden innehåller dock också skinn av normal kvalitet. Marknadsförtroendet avspeglades på dagens minkförsäljning, och utbuden såldes till hundra procent till stabila eller något stigande prisnivåer jämfört med de senaste internationella auktionerna. De största inköpen gjordes till Kina, Ryssland och Grekland.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av minkskinn.