20171221 Vantaa, Finland. Saga Furs. Thursday 21. December 2017. / © SEPPO SAMULI Photo ID#: 201712211482

Dobre rozpoczęcie sprzedaży norek

Aukcja Saga Furs kontynuowana była  sprzedażą skór norczych. Dzisiejsza oferta zawierała ponad milion skór brązowych i białych. Uzyskane ceny były na poziomie cen aukcji lutowej w Kopenhadze i wyższe od cen ostatniej aukcji w Ameryce Północnej. Głównym odbiorcą dzisiejszej oferty były Chiny, z silnym wsparciem europejskiego przemysłu mody.

Ofertę 550.000 brązowych samców sprzedano po cenach ostatnich europejskich notowań.

Duża oferta białych norek, składająca się z 600.000 skór, została sprzedana niemalże w całości, również po cenach aucji lutowej w Kopenhadze. Skóry o normalnej pokrywie włosowej osiągnęły nawet trochę wyższe ceny.

Ofertę 70.000 norek pereł sprzedano w 100% po nieznacznie wyższych cenach od europejskich notowań.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą brązowych samic oraz norek Silverblue i szafirów.