Kontynuacja aukcji licytacją samców norek brązowych, mahogenów i czarnych

Dzisiejsza oferta aukcyjna składała się z 800 000 samców  norek brązowych, mahogenów i, tak jak w poprzednich dniach, uzyskane ceny w oferowanych typach były nieznacznie niższe od ostatnich europejskich  notowań.

Oferta 580 000 samców norek brązowych została sprzedana w 80%, samców mahogenów i czarnych w 70%. Głównymi rynkami zbytu były  Chiny, ze wsparciem Turcji i Rosji.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą samic norek brązowych, mahogenów i pasteli.