Juniauktionen fortsatte med försäljning av Brown-, Mahogany- och Black-hanminkskinn

Saga Furs’ auktion fortsatte i dag med försäljning av nästan 800 000 Brown-, Mahogany- och Black- hanminkskinn. Skinnpriserna sjönk en aning jämfört med nivån vid föregående europeiska auktion, och en del av skinnen av normal kvalitet drogs tillbaka för att försvara prisnivån.

Utbudet på 580 000 Brown- minkskinn såldes till nästan 80 procent. Dagens utbud omfattade även 200 000 Mahogany- och Black- minkskinn, av vilka 70 procent såldes.

De största inköpen gjordes till Kina, mindre inköp gjordes till Turkiet och Ryssland.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av bl.a. Brown-, Mahogany- och Black-honminkskinn.