Pozytywne rozpoczęcie aukcji Saga Furs

Wrześniowa aukcja Saga Furs została rozpoczęta sprzedażą 734 000 norek białych i pereł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej w licytacji na sali aukcyjnej aktywnie uczestniczyło ponad 60 kupców. Takiej frekwencji  nie widziano na żadnej aukcji na żywo od początku pandemii koronawirusa.

Saga Furs sprzedała 80% dzisiejszej oferty, białe samice sprzedano niemalże w 100%. Mimo wyraźnie niezadawalającego poziomu cen wysoki procent sprzedaży został odebrany pozytywnie. W niektórych sekcjach katalogu ceny wzrosły w porównaniu z cenami ostatnich międzynarodowych aukcji.

Wyraźnie dominującym rynkiem zbytu były Chiny, przy pewnym wsparciu ze strony Turcji, zwłaszcza w samcach.

Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją norek silverblue, szafirów oraz norek krzyżówek z Ameryki Północnej.