Positiv inledning på Saga Furs’ septemberauktion

Saga Furs’ septemberauktion inleddes i dag med försäljning av 734 000 vita och Pearl- minkskinn. Trots det utmanande marknadsläget var över 60 köpare närvarande i auktionssalen och konkurrerade aktivt om skinnen, vilket inte förekommit vid någon internationell live-auktion sedan början av coronapandemin.

Saga Furs uppnådde en 80%:s försäljning, och de vita Velvet- honskinnen såldes till nästan 100 procent. Även om skinnpriserna fortfarande är på en otillfredsställande nivå är de höga försäljningsprocenterna positiva. Ställvis steg priserna till högre nivåer jämfört med senaste internationella auktioner.

Inköpen gjordes huvudsakligen till Kina, och hanskinn såldes även i någon mån till Turkiet.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue-, Sapphire, och nordamerikanska mutationsminkskinn.