Rozpoczęcie aukcji marcowej Saga Furs przy pełnej sali aukcyjnej

Aukcja marcowa Saga Furs rozpoczęła się przy znakomitej frekwencji ponad 500 kupców, reprezentujących wszystkie rynki. Oferta pierwszego dnia sprzedaży składała się z 54 000 skór jenocich, 40 000 skór lisów srebrzystych, 66 000 lisów Blue Frost i niewielkiej ilości skór lisów krzyżówek.

Skóry jenocie sprzedano w całości po cenach ostatnich notowań- głównie do Korei Południowej, na rynek europejski i do Chin. Oferta lisów srebrzystych została sprzedana w 80% również po cenach ostatnich notowań. Głównymi rynkami zbytu był europejski przemysł mody, Korea Południowa, Rosja i Turcja.

Dobry popyt na lisy Blue Frost odzwierciedlił się średnio 10% wzrostem cen, przy czym w przypadku lepszych jakościowo skór wzrost ten był wyższy. Skóry lisów Blue Frost zostały sprzedane na wszystkie rynki, ale największe ilości sprzedano do Korei Południowej, Włoch, Turcji, Grecji i Chin. Niewielką ofertę różnych lisów krzyzówek sprzedano niemalże w całości do Korei Południowej, Chin, Rosji i międzynarodowemu przemysłowi mody.

Dzisiejsze wyniki sprzedaży potwierdzają zainteresowanie kupców certyfikowanymi skórami lisów kolekcji Saga. Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją 455 000 lisów niebieskich, szynszyli, hodowlanego sobola i karakułów.

Top Lot lisów srebrzystych został zakupiony przez Mehmeta Durasa z Turcji.