Rozpoczęcie aukcji wrześniowej Saga Furs sprzedażą samców norek brązowych, czarnych, mahogenów i białych

Aukcja wrześniowa Saga Furs została rozpoczęta aktywną licytacją, w której uczestniczyło 350 kupców. Dzisiejsza oferta obejmowała typową kolekcję końca sezonu, zawierającą również skóry nieregularne i letnie. Ofertę sprzedano niemalże w całości, głównie do Chin. Mniejsze ilości skór zostały zakupione przez kupców z Rosji, Turcji i Grecji.

Oferta 430 000 brązowych skór samców została sprzedana po cenach ostatnich europejskich notowań. Również skóry nieregularne i letnie interesowały kupców. Skóry norek czarnych i pasteli sprzedano prawie że w  100% po cenach ostatniej aukcji. Oferta 83 000 norek białych  cieszyła się dobrym popytem.

Aukcja będzie kontynuowana jutro licytacją samic norek  brązowych oraz samic i samców norek palomino i pereł.