Wzrost cen norek białych przy silnym wsparciu banży mody

Aukcja Saga Furs była kontynuowana licytacją samic silverblue. Kolekcja 330.000 skór została sprzedana w 80% po cenach nieznacznie niższych od ostatnich europejskich notowań. Samice silverblue velvet sprzedano również w 80%, natomiast oferta samców szafirów została sprzedana w całości po cenach ostatnich notowań. Szafiry velvety sprzedano w 70% po cenach przeciętnie 10% niższych. Głównym rynkiem zbytu były Chiny, z dobrym wsparciem kupców z Grecji, Rosji i Turcji.

Aukcja była kontynuowana sprzedażą norek białych. Kolekcja skór typu classic cieszyła się dużym popytem i została sprzedana w całości po cenach ostatnich notowań albo wyższych. Branża mody wykazała duży popyt na białe norki ,co odzwierciedliło się również w sprzedaży kolekcji 190 000 skór białych norek typu velvet. Skóry te sprzedano po cenach ostatnich europejskich notowań albo nieznacznie niższych. Na ceny euro wypłynęło osłabienie się kursu dolara USA.

Top Lot certyfikowanych białych samic  został zakupiony przez Polar Furs dla Funtastic Furs, NY.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą samców czarnych, mahogenów i brązowych.