Stigande priser på vit mink tack vare starkt stöd från modebranschen

Saga Furs juniauktion fortsatte idag med Silverblue honor. Utbudet på ca 330 000 skinn såldes till 80%. Prisnivån sjönk en aning. Utbudet av Silverblue Velvet- skinnen såldes även det, till 80%. Sapphire hanskinnen såldes däremot i det närmaste till 100%, och prisen var på samma nivå som på auktionerna i Mars-April. Sapphire Velvet- skinnen såldes till över 70%,  till en ca 10% lägre prisnivå än på auktionerna i Mars-April. De största köpen gick till Kina med starkt stöd av Grekland, Ryssland och Turkiet.

På eftermiddagen fortsatte försäljningen med White honor. Hela utbudet av classic honskinn såldes, under livlig konkurrens i auktionssalen, till en aningen stigande prisnivå. De största inköpen gick till modebranschens behov. I de stora modehusens kollektioner använder man helst skinn med aningen längre täckhår.  Utbudet av 190 000 White Velvet skinn, såldes till en prisnivå som är aningen lägre, jämfört med auktionen i Köpenhamn i April. Den försvagade dollarkursen hade igen negativ effekt på prisnivån.

Saga Furs’ topplott av 100% certifierade vita honor köptes av Polar Furs för Funtastic Furs, NY.

Försäljningen fortsätter i morgon med Black, Mahogany och Brown minkskinn.