Sytuacja globalna znalazła odzwierciedlenie w aukcji Saga Furs, firma wydaje ostrzeżenie o zyskach

Komunikat giełdowy Saga Furs 27 kwietnia 2022 r.

W dniu dzisiejszym zakończyła się internetowa aukcja norek Saga Furs. Saga Furs od dawna organizuje cztery aukcje rocznie, ale ze względu na zwiększoną liczbę skór firma zdecydowała się na piątą aukcję, która jest organizowana w tym sezonie.

„Aukcje w marcu i kwietniu zostały zaplanowane jako jeden pakiet, przy czym określone typy skór norek oferowano tylko na jednej z nich. Postanowiono więc przeprowadzić aukcję mimo trudnej sytuacji rynkowej i umożliwić producentom odzieży futrzanej zakup wszystkich rodzajów skór norek. Stale rosnące restrykcje związane z koronawirusem w Chinach znajdują odzwierciedlenie w rosnącej niepewności. Ponadto wojna na Ukrainie jeszcze bardziej utrudniła przemysłowi modowemu i futrzarskiemu oraz wpłynęła na już dotknięte pandemią COVID-19 w postaci rosnących kosztów i wyzwań logistycznych. Wpływ sytuacji na świecie został już odzwierciedlony na marcowej aukcji Saga Furs, więc sprzedaż z aukcji kwietniowej miała skromne oczekiwania – mówi Juha Huttunen, zastępca dyrektora zarządzającego Saga Furs.

Z 1,6 mln skór norek wystawionych na aukcji sprzedano 10 proc. Wartość brokerska aukcji wyniosła 5 mln euro.

Szacuje się, że w obecnej niepewnej sytuacji rynkowej wynik Saga Furs za rok obrotowy znacznie się obniży w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego i stanie się nierentowny, chyba, że nastąpi znaczna poprawa na głównym rynku firmy w Chinach.

Saga Furs zorganizuje kolejną aukcję w czerwcu, podczas której oferowane będą skóry z norek, lisów i jenotów.