Zakończenie aukcji czerwcowej sprzedażą różnych typów crossów

Dzisiejsza oferta 600 000 skór norek silver cross została sprzedana w 65% po cenach nieznacznie niższych od ostatnich europejskich notowań. Ten sam trend cenowy dotyczył również innych typów crossów.

Sprzedaż crossów zakończyła aukcję czerwcowę Saga Furs, w czasie której zostało sprzedane 70% oferty skór norek po cenach ostatnich europejskich notowań, lub nieznacznie niższych.

Następna aukcja Saga Furs odbędzie się w dniach 15-20 sierpnia 2019 r.