Saga Furs’ pälsauktion – värdet på förmedlingsförsäljningen 100 miljoner euro

Saga Furs juniauktion avslutades i dag. Över 450 köpare deltog i auktionen som långt dominerades av Kina, men stora mängder skinn såldes även till den europeiska modeindustrin samt Sydkorea, Ryssland och Turkiet. Vid auktionen bjöds ut 4 miljoner mink- och 650 000 räv- och finnsjubbskinn. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 100 miljoner euro (6/2018: 106 milj. euro). Förmedlingsförsäljningen minskade något jämfört med i fjol pga. att färre skinn såldes.

Prisnivån på rävskinn förblev på samma nivå som vid Saga Furs’ marsauktion och över 90 procent av utbuden såldes. Medelpriset på alla sålda rävskinn var 68 euro. Det osäkra marknadsläget avspeglades på minkskinnsförsäljningen, och Saga Furs lämnade en del av skinnen osålda för att försvara prisnivån. Ca 70 procent av minkskinnen såldes till något lägre prisnivåer jämfört med Saga Furs’ marsauktion.

”Ur farmarnas synvinkel är priserna på räv- och framför allt minkskinn fortfarande alltför låga och understiger produktionskostnaderna. Den globala modeindustrins efterfrågan på rävskinn är fortsättningsvis stabil, men den stora kinesiska skinnproduktionen bromsar de finska rävskinnens prisökning. Minkskinnens marknadsläge försvåras fortfarande av de föregående årens överproduktion. Den globala minkproduktionen har dock börjat minska kraftigt, vilket förväntas stabilisera marknaderna under inkommande räkenskapsperiod”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs’ nästa auktion ordnas den 15–20.9.2019.

Saga Furs Oyj börsmeddelande 17.6.2019