Oferowana po raz pierwszy na aukcji Saga Furs kolekcja ciemnych norek z Ameryki Północnej wzbudziła zainteresowanie

Dzisiaj Saga Furs zaoferowała do sprzedaży 500.000 skór norczych. Zakupy były dominowane przez kupców z Chin, ze wsparciem rynku koreańskiego i europejskiego przemysłu mody.

Pierwszym artykułem sprzedaży było 60.000 skór norczych typu Palomino, które sprzedano w 90%, po cenach ostatnich europejskich notowań lub nieznacznie wyższych.

Europejską kolekcję norek czarnych i mahogenów  sprzedano w 80%, po cenach ostatnich europejskich notowań. Skóry velvet osiągnęły wyższe ceny.

Oferowana po raz pierwszy północnoamerykańska kolekcja norek mahogenów i czarnych , składająca się z  120.000 skór, kontynuowała ten sam schemat, co kolekcja europejska. Ofertę sprzedano w 90% i norki z krótkim włosem okrywowym typu velvet osiągnęły dodatkowe premium.

Top Lot północnoamerykańskich czarnych samic został zakupiony przez Top Fabution•33 (TF•33) z Tongerpu, Chiny.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą samic pereł i różnych typów crosów.