Nordamerikanska minkskinnen som bjöds ut för första gången väckte intresse

Vid Saga Furs’ auktion i dag bjöds ut 500 000 Saga- minkskinn. Auktionssalen var aktiv, och de största inköpen gjordes till Kina och Korea samt delvis till modeindustrin i Europa.

Aktionen inleddes med försäljning av Palomino- minkskinn; utbuden på ca 60 000 skinn såldes till 90 procent. Palomino- skinnen såldes till samma prisnivå som vid den senaste europeiska auktionen eller till något högre prisnivå.

De europeiska Mahogany- och Black-skinnen såldes till 80 procent till stabila prisnivåer; skinnen av velvet-typ inbringade återigen högre priser än andra skinntyper.

De amerikanska Mahogany- och Black- minkskinnen, som för första gången bjöds ut, följde samma mönster. Skinnen av velvet- typ inbringade något högre priser jämfört med de europeiska velvet-skinnen. Utbudet på 120 000 skinn såldes till 90 procent.

Top Lot- partiet av nordamerikanska Black- honskinn såldes till Top Fabution•33 (TF•33) från Kina.

Auktionen avslutas i morgon med försäljning av Pearl- honskinn och minkskinn av Cross- typ.