Rozpoczęcie aukcji czerwcowej Saga Furs sprzedażą lisów i jenotów

Dzisiejsza oferta jenotów została sprzedana w 80% i głównym odbiorcą był europejski przemysł mody. Skóry najlepszej jakości osiągnęły zdecydowanie wyższe ceny.

Trwające problemy gospodarcze w Rosji odbiły się na sprzedaży oferowanych dzisiaj typów lisów, dla których Rosja jest głównym rynkiem zbytu. Lisy srebrzyste sprzedano w 80% po cenach 10-15% niższych od cen aukcji marcowej, lisy Blue Frost również w

80%, po cenach 15% niższych. Popyt na różne typy lisów krzyżówek był wybiórczy. Dzisiejsza oferta została zakupiona głównie przez kupców europejskich.

Top Lot Saga® Lumi Royal lisów Blue Frost został zakupiony przez Pellicceria Francetich, Włochy.

Aukcja będzie kontynuowana jutro sprzedażą lisów niebieskich i cienistych.

08.06.2016