Saga Furs’ auktion inleddes med finnsjubb- och rävskinnsförsäljning

Saga Furs Oyj:s juniauktion inleddes i dag med försäljning av finnsjubbskinn. Skinnen såldes till 80 procent och för de bästa skinnen betalades ställvis höga priser. Skinnen köptes för den europeiska modeindustrins behov.

De fortsatta utmaningarna på marknaderna i Ryssland avspeglade sig på försäljningen under den första rävdagen, eftersom Ryssland traditionellt har varit det viktigaste marknadsområdet för de rävtyper som bjöds ut idag. Silverrävskinnen såldes till 80 procent och prisnivån var 10-15 procent lägre jämfört med bolagets marsauktion. Även Blue Frost-skinnen såldes till 80 procent till ca 15 procent lägre priser. Efterfrågan på de olika mutationsrävskinnen var även den selektiv. Dagens inköp gick i främsta hand till modekollektioner på marknaderna i Europa.

Top Loten eller toppförsäljningspartiet av Blue Frost-rävskinn köptes av Pellicceria Francetich från Italien.

Försäljningen fortsätter i morgon med försäljning av blå- och Blue Shadow-rävskinn.

8 juni 2016