Saga Furs korzysta z ciepła odzyskanego

Biuro Saga Furs od początku tego roku jest ogrzewane przy wykorzystaniu odzyskanego ciepła. Odzyskane ciepło jest uzyskiwane w 100% z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu emisja CO2 wynosi 0 kg/MWh. „Poszanowanie środowiska naturalnego staje się coraz ważniejszym elementem naszych działań, a przechodząc na ogrzewanie przy wykorzystaniu odzyskanego ciepła dokonujemy wyboru ekologicznego, pomagamy chronić środowisko i mamy wpływ na to, jaki rodzaj energii jest wytwarzany i używany w Finlandii”, mówi Mika Mustonen, kierownik ds. utrzymania technicznego w Saga Furs. W nowym zakładzie przetwarzania odpadów w energię firmy Vantaan Energia, partnera handlowego Saga Furs, około połowa produkowanej dla lokalnych odbiorców energii pochodzi ze źródeł odnawialnych; zakład przetwarza odpady nie nadające się do dalszego użytku na energię grzewczą i elektryczną. Kiedy ciepło i elektryczność są wytwarzane razem, emisja gazów związana z produkcją energii jest prawie o połowę niższa. Energia odnawialna jest przyjazną środowisku, ekologiczną metodą wytwarzania ciepła.

Saga Furs jest w branży futrzarskiej pionierem w zakresie działań na rzecz środowiska naturalnego i co roku składa sprawozdania dotyczące etyki swych działań biznesowych. Spółka zachęca wszystkich swoich interesariuszy do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w ich działalności.

11.02.2016