Saga Furs vaihtoi uusiolämpöön

Saga Fursin toimitilat ovat vuoden alusta lähtien lämmenneet uusioenergialla, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 0 kg/MWh. ”Kestävän kehityksen periaatteet korostuvat liiketoiminnassamme yhä voimakkaammin ja vaihtamalla uusiolämpöön halusimme tehdä ekologisen valinnan, säästää luontoa ja osaltamme vaikuttaa siihen, millaista energiaa Suomessa tuotetaan ja käytetään”, kertoo Saga Fursin huoltopäällikkö Mika Mustonen. Saga Fursin sopimuskumppanin Vantaan Energian uuden jätevoimalan myötä noin puolet sen tuottamasta kaukolämmöstä on uusiolämpöä. Voimalassa poltetaan pääkaupunkiseudun asukkailta kerättyä, aiemmin kaatopaikoille päätynyttä kierrätyskelvotonta roskaa joka muuttuu prosessissa sähköksi ja lämmöksi. Kun sähkö ja lämpö tuotetaan yhdessä, energiantuotannosta syntyvät päästöt lähes puolittuvat. Uusioenergia on ympäristölle edullinen, kestävä tapa tuottaa lämpöä.

Saga Furs on vastuullisuudessa alansa edelläkävijä ja mm. julkaisee vuosittain yritysvastuuraportin. Yhtiö haluaa rohkaista kaikkia toimintansa piirissä olevia yhteistyökumppaneita noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita.

11.2.2016