W celu wzmocnienia pozycji rynkowej Saga Furs skoncentruje swoje kluczowe operacje

Aby poprawić wydajność i znaleźć synergię w działalności w głównej siedzibie Saga Furs postanowiła zbudować nowe centrum rozwoju produktu w Finlandii, w którym będą organizowane warsztaty i seminaria. W Kopenhadze pozostaną mniejsze warsztaty twórcze, w których będzie mógł pracować główny zespół twórczy. Ruch ten został dokonany, ponieważ rozwój produktu, kreatywność i zachowanie kunsztu futra, pozostają ważną częścią strategii Saga Furs.

Korzyści synergii zapewniane przez centralę, takie jak wiedza o produkcie i certyfikacja, przyczynią się do zwiększenia wartość warsztatów rozwoju produktu. Ponieważ zrównoważony rozwój stał się kluczowym motorem w branży mody, naszą ambicją jest również dalsze pogłębianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Zachowanie wizerunku futra jako trwałego i naturalnego materiału będzie obszarem, w który będziemy dalej inwestować.