Saga Furs kommer att omorganisera en del av sin nyckelverksamhet för att stärka sin marknadsposition

För att förbättra effektiviteten och hitta ytterligare synergier inom verksamheten på huvudkontoret, har Saga Furs beslutat att bygga ett nytt produktutvecklingscenter i Finland för att organisera workshops och seminarier. En mindre, innovativ workshop kommer att finnas kvar i Köpenhamn för det centrala innovationsteamet. Detta beslut har fattats eftersom produktutveckling, kreativitet och bibehållande av pälshantverksfärdigheter förblir en viktig del av Sagas strategi.

De synergieffekter som huvudkontoret tillhandahåller, såsom produkt-och certifieringskompetens, kommer att tillföra mervärde till produktutvecklingsworkshoparna. Eftersom hållbarhet har blivit en viktig drivkraft inom modebranschen, är vår ambition också att ytterligare stärka vår hållbarhetskunskap. Att bevara bilden av päls som ett hållbart och naturligt material är ett område inom vilket vi kommer att göra ytterligare investeringar.