Kontynuacja aukcji czerwcowej sprzedażą lisów niebieskich i różnych typów norek

Dzisiejsza oferta lisów niebieskich została sprzedana w 73% po cenach 10% niższych w dolarach USA od cen aukcji marcowej. Znaczny wzrost cen na aukcji marcowej spowodował zmniejszenie popytu na ten typ skór. Głównym rynkiem zbytu były ponownie Chiny, ze wsparciem rynku europejskiego, Korei i Rosji.

W aukcji uczestniczy 560 kupców ze wszystkich rynków. Licytacja norek rozpoczęła się po południu przy wypełnionej sali aukcyjnej. Samce norek silverbue sprzedano w 80% po cenach 10% niższych w dolarach USA od cen ostatnich notowań. Oferta samców szafirów została sprzedana, przy dobrej licytacji,  w 85% po cenach 5% niższych od ostatnich notowań. Pięcioprocentowy spadek wartości dolara USA wpłynął na ceny euro.

Jutro oferowane będą samice silverblue i szafirów, samce perły oraz norki białe.