Saga Furs rävförsäljning påverkades av osäkerheten på den kinesiska marknaden

Försäljningen av räv- och finnsjubbskinn på Saga Furs Oyj:s internationella auktion avslutades idag. Auktionens 760 000 räv- och sjubbskinn såldes till 75 procent. Av Saga® -blårävsskinnen som bjöds ut idag såldes 73 procent till ett medelpris på 74 euro, då prisen sjönk ca 15 procent jämfört med marsauktionen. Vikten låg på kommersiella skinnkvaliteter och en del av skinnen lämnades osålda för att försvara prisnivån. Den största delen av blårävarna såldes till Kina, resten fördelades jämnt på de övriga marknaderna.

Silverrävsskinnen såldes igår till hundra procent och prisen förstärktes ca fem procent. Skinnen såldes till den europeiska modevärldens samt Koreas och Rysslands behov.

Osäkerheten på den kinesiska marknaden har klart ökat efter marsauktionen. Pälshandeln bekymras av de osålda beklädnaderna från förra säsongen och de stora utbuden på internationella auktioner i slutet av säsongen. Den amerikanska dollarns försvagning på fem procent efter marsauktionen påverkade också prisnedgången.

Saga Furs minkförsäljning började idag på eftermiddagen och pågår till och med 16 juni. I auktionen deltar ungefär 550 kunder från alla viktigaste marknadsområden.

Bolaget ger ett börsmeddelande angående hela auktionen på fredag den 16 juni 2017.

Tilläggsuppgifter: Modeaffärsområdesdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878, sagafurs.com