Saga Furs i Fire Lady Fur we współpracy przy projekcie charytatywnym dla dzieci w prowincji Zhejiang wśrodkowych Chinach

Fire Lady Fur i Saga Furs podjęły współpracę nad uruchomieniem kampanii społecznej o nazwie: „trzymając się za ręce, dzielmy się miłością”. Celem tego projektu charytatywnego dla dzieci było dostarczenie rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a zwłaszcza ich dzieciom, środków na poprawę ich codziennego życia i przyszłości.

Przedstawiciele Saga Furs i Fire Lady Fur wybrali się w teren górski Lishui w prowincji Zhejiang w Chinach i odwiedzili lokalną szkołę podstawową oraz domy z dziećmi, przynosząc im ciepłe nauszniki z lisów i przybory szkolne. Firmy wspólnie odwiedziły niektóre rodziny dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji na ubogich obszarach wiejskich i podarowały niezbędne artykuły, takie jak ryż, mąka, zboże i olej. Wsparli także możliwości nauki dzieci, oferując im przybory szkolne.

Saga Furs jest przedsiębiorstwem o silnych praktykach odpowiedzialności społecznej. Saga Furs wprowadziło pierwszą w branży politykę CSR. Ponadto firma Saga Furs stała się liderem w branży, przystępując do „Global Compact” – inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnych polityk korporacyjnych. Od lat firma Saga Furs angażuje się w zrównoważoną produkcję futer. Ponadto firma Saga Furs zwraca również uwagę na pracowników z różnych krajów i wrażliwych grup społecznych.

Wspieranie słabszych grup społecznych i angażowanie się w działalność charytatywną zawsze było bliskie sercu pani Fu Zhien, dyrektora marki Fire Lady Fur, lojalnego partnera firmy Saga Furs w Chinach.

Zdobycie Top Lot podczas czerwcowej aukcji Saga Furs rozpoczęło współpracę charytatywną

Współpraca ta rozpoczęła się, gdy Fire Lady Fur udało się zdobyć Top Lot w czerwcu 2019 r. Stworzyło to możliwość dalszej współpracy między Saga Furs i Fire Lady Fur, a ponieważ zarówno Saga Furs, jak i Fire Lady Fur, wyznają podobne wartości, ten rodzaj współpracy był łatwym krokiem dla obu stron.

„Proces pomagania opuszczonym dzieciom daje mi duże poczucie miłości i pozytywnej energii. Pragnę szerzyć miłość i wdzięczność w ramach moich możliwości; chcemy również wezwać więcej osób do okazania troski potrzebującym dzieciom!” — powiedziała pani Fu Zhien.

„Jako pionier w dziedzinie zrównoważonego futra, firma Saga Furs wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), wprowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego świata do 2030 roku. Wśród tych celów nieodzowną część stanowi troska o słabsze grupy. O ile nam wiadomo, w Chinach jest wiele biednych rodzin, które poszukują pracy daleko od domu w walce o stworzenie lepszego życia dla siebie. Opuszczone przez nich dzieci muszą być pod opieką wszystkich grup społecznych. Mamy nadzieję, że ta kampania społeczna, która przyjęła nazwę trzymając się za ręce, dzielmy się miłością, współtworzona z panią Fu Zhien, może rozpalić „ognisko na prerii”, wysyłając ciepło i miłość do grup potrzebujących opieki i pomocy — powiedziała Samantha Vesala, dyrektor handlowy na Azję w firmie Saga Furs.