Saga Furs och Fire Lady Fur samarbetar för att hjälpa barn i Zhejiang-provinsen i Kina

Fire Lady Fur och Saga Furs har tillsammans skapat det sociala välgörenhetsprojektet ”Hand in hand to pass love”. Syftet med denna välgörenhet för barn var att ge utsatta familjer och i synnerhet deras barn sådant de behöver i vardagen och för framtiden.

Representanter från Saga Furs och Fire Lady Fur reste till bergstrakten Lishui i Zhejiang-provinsen i Kina och fick besöka den lokala grundskolan och barnens hem. Med sig hade de varma rävöronmuffar och skolmaterial. Tillsammans besökte de några av de utsatta barnens familjer i den fattiga jordbruksbygden och donerade då en del förnödenheter som ris, mjöl, vete och olja. De kunde också ge stöd till barnens utbildning genom att lämna över skolmaterial.

Saga Furs är ett företag med stark social ansvarskänsla. Saga Furs var först i branschen med en CSR-policy. Dessutom blev Saga Furs en föregångare genom att ansluta sig till FN:s Global Compact-initiativ för ansvarsfulla företagspolicyer. Under årens lopp har Saga Furs engagerat sig i arbetet för att skapa en hållbar utveckling inom pälsbranschen. Man är också mån om att ha medarbetare från olika länder och socialt utsatta grupper.

Att stödja socialt utsatta grupper och välgörenhetsarbete har alltid varit en hjärtefråga för Fu Zhien, varumärkeschef på Fire Lady Fur som är Saga Furs lojala partner i Kina.

Top Lot-partiet i Saga Furs juniauktion blev startskottet för välgörenhetssamarbetet

Samarbetet inleddes när Fire Lady Fur lyckades ta hem Top Lot-partiet i juni 2019. Detta öppnade för ytterligare samarbete mellan Saga Furs och Fire Lady Fur, och eftersom både Saga Furs och Fire Lady Fur delar samma värden var samarbetet ett lätt beslut.

”Hela idén med att hjälpa barn som lämnas ensamma fyller mig så mycket kärlek och positiv energi. Jag vill sprida kärlek och tacksamhet så långt jag förmår; och vi behöver också ha fler som är beredda att hjälpa barn som behöver det!”, säger Fu Zhien.

”Som pionjär för en mer hållbar pälsbransch stödjer Saga Furs FN:s globala mål för en hållbar utveckling, som tagits fram i syfte att skapa en värld med rättvisare fördelning år 2030. Omhändertagande av sårbara grupper är en vital del av de här målen. Såvitt vi vet finns det många fattiga familjer i Kina som måste lämna sina hem i kampen för ett bättre liv. Barnen som lämnas kvar måste också tas om hand av alla delar av samhället. Vi hoppas att denna sociala välgörenhet som vi kallar ”Hand in hand to pass love”, och som utformats av Fu Zhien, blir starten på något stort och sänder ett varmt kärleksbudskap till grupper som behöver omtanke och hjälp”, sade Samantha Vesala, verkställande direktör på Saga Furs i Asien.